Angličtina pre najmenších

Predškolský vek je pre dieťa ideálnym obdobím pre osvojenie cudzieho jazyka, pretojasle bratislava ponúkajú výučbu angličtiny pre najmenších a nesmie tu chýbať. Hravou a zábavnou formou prispôsobenou jeho vyspelosti sa vaše dieťa zoznámi so základmi anglického jazyka. Bude tak lepšie pripravené nielen na základnú školu, a tiež na celkový vstup do života. Celodenne komunikácia v angličtine Alebo v nemčine. Nechýba tu kreatívne dielne, hudobná výchova a divadelné predstaveniami. Nízky počet detí v Tried ponúka individuálny prístup.

Prirodzená zvedavosť a zaujatie

Súkromné jasle bratislava a materská škôlka Gašparko s celodenný starostlivosťou je určená pre deti od 2 do 6 rokov. Vyučovacím jazykom je angličtina Alebo nemčina (podľa Vášho výberu). Deti prijímame počas celého roka, a i v letnom období. Vysokoškolsky vzdelaný personál v odboroch pedagogika a psychológia. Spolupráci s detskými psychológom a logopédom. Vytvorili sme pre deti prostredie, v ktorom sa mozu cítiť bezpečne a ktore podnecuje ich prirodzene zvedavosť a záujem o všetko, čo nepoznajú.

Posted on by
Tagged :

Categories :Nezařazené